Slovenská verzia English version Facebook

rbk.orienteering.sk/vlkolinec

Vlkolínec - Orientačné trate (okruhy)

 

 

Čo je to orientačná trať?


V zahraničí nájdete takéto trate na turisticky zaujímavých miestach a v rôznych prímestských či rekreačných parkoch. Slúžia na spestrenie návštevy zaujímavej lokality a zvyčajne ponúkajú návštevníkom oživenie ich návštevy. Pripravili sme pre Vás niekoľko takýchto tratí vo Vlkolínci. Jedná sa o značky v teréne, ktoré máte za úlohu nájsť pomocou mapy, ktorá bola vytvorená špeciálne na tento účel. Značky hľadáte v presne určenom poradí, podľa obtiažnosti trate, ktorú si sami vyberiete. Na mape máte označené miesta kde sa tieto značky nachádzajú červeným kruhom značka je v teréne presne na mieste, ktoré sa nachádza v strede tohto kruhu. Kruh na mape je označený tým istým číslom, ako značka v teréne. Takto sa môžete uistiť, že ste našli správnu značku. Okrem toho je na značke uverený štvormiestny kód, ktorý si môžete opísať ako dôkaz, že ste príslušné miesto skutočne našli. Trať môžete absolvovať spoločne s rodinou a využiť ju ako hru „na hľadanie“ na zabavenie vašich detí, alebo ju môžete využiť na pobavenie s priateľmi a zasúťažiť si  kto z vás bude prví v cieli. No takisto túto aktivitu môžete využiť ako spestrenie prechádzky na obdivovanie prírody a zaujímavých výhľadov..


Mapa


Mapa Vlkolínca, ktorú máte k týmto tratiam, je mapa veľkej mierky 1: 4000 čo znamená, že 1cm na mape je 40m v skutočnosti ( 1cm na mape je asi tak 80 až 100 krokov dospelého človeka). Preto táto mapa obsahuje omnoho viac detailov než bežné turistické mapy ktoré bývajú v mierke 1:50 000. Napríklad na nej nájdete vyznačenú hustotu porastov v lese je to od bielej až po výraznú zelenú, ale aj menšie objekty ako sú lavičky, krmelce, posedy, či studničky. Taktiež je na nej značený terén , napríklad rôzne hlinené, či skalnaté zrázy, ryhy, skaly a jamy. Na mape nájdete uvedenú legendu s mapovým kľúčom v ktorom sú symboly medzinárodnej normy ISSOM 2000 a ISSOM 2007. Umiestnenie značiek osadených v teréne je na mape značené červeným kruhom s číslom značky, štart je označený trojuholníkom a cieľ dvomi sústrednými kruhmi.Mapové načky

 

Základný význam značiek pri orientačných mapách:


Čierna – umelo vytvorené objekty, cesty, ale i prírodné objekty kamene, zrázy, skalné steny
Hnedá – vrstevnice (myslené čiary ktoré kreslia výškovo terén ), prírodné objekty ako jamy, kopky
Modrá – vodstvo, voda, bažiny, jazerá, potoky, vodné kanály
Zelená – vegetácia. Čím zelenšia farba tým ťažšie priechodá vegetácia
Biela – čistý priebežný les
Žltá– otvorená plocha (lúka, rúbanisko)


Mapový Klúč:

 

Chcem to skúsiť, ako mám začať?

Najprv musíte získať mapu na jednom z distribučných miest. Potom si pozrite mapu a zoznámte sa z mapovým kľúčom. Vyberte si trať ktorú chcete prejsť. Je dobré, ak si so sebou vezmete aj kompas, alebo buzolu pre správne zorientovanie mapy na sever ( hlavne ak sa rozhodnete pre náročnejšie trate). To znamená že si mapu otočíte tak, aby modré šípky na mape ukazovali na sever. Nájdite miesto onačené trojuholníkom na mape v teréne. A môžete vyraziť spoznávať Vlkolínec. Keď nájdete prvé miesto so značkou skontrolujte si jej označenie, podľa mapy, ak je totožné môžete si opísať štvormiestny kód, ďalej pokračujte, až kým nenájdete všetky miesta vašej trate.


Prehľad tratí a ich náročnosti podľa medzinárodného farebného kódovania

 

Voľba trasi

obtiažnosť

dĺžka

Vhodnosť trati

biela

veľmi ľahká

1 – 1,5km

pre začiatočníkov

žltá

ľahká

1 – 2,5km

pokročilí začiatočníci

oranžová

stredne ťažká

2 - 3,5 km

pokročilí

červená

stredne ťažká

4 - 6 km

pokročilí

svetlo- zelená

stredne ťažká

2,5 - 3,5 km

pokročilí

zelená

ťažká

3,5  - 4,5 km

skúsení

modrá

ťažká

4,5 - 6,5 km

skúsení

hnedá

ťažká

6,5 - 8 km

skúsení

 


UPOZORNENIE !


Dedina Vlkolínec je celoročne obývaná, nie to to skanzen, preto vás žiadame rešpektujte to a nevstupujte do oplotených území, ako aj na privátne polochy na mape značené príslušnou zelenou farbou ! Zapísanie Vlkolínca do UNESCO malo pre obec svoje výhody, ale i nevýhody. Medzi výhody určite patrí to, že obec je dnes zmnáma nie len doma, ale aj v zahraničí a navštívi ju tak ročne veľa turistov. K nevýhodam určite patrí strata súkromia jej obyvateľov. Preto vás žiadame rešpektujte právo domácich obyvateľov na súkromie. Ak je to možné podporte Vlkolínec zakúpením vstupekny či rôznych suvenírov.
Pamätajte, že aktivity sa zúčastňujete na vlastnú zodpovednosť, a preto dodržujte zásady bezpečného pohybu vo voľnej prírode a v obci.

 

Páči sa mi to, ako daľej ...

V prípade, že sa Vám trať zapáčila, možete si vybrať inú trať a prejsť ďalší okruh. Pokiaľ máte záujem získať viac informácii a takýchto aktivitách, prípadne by ste chceli dostať odborý výklad, školenie - tréning, alebo získať ďalšie mapy z tohto regiónu kontaktujte náš klub. Tešíme sa na Vás.